Việt Nam là thành viên thứ bao nhiêu của WTO

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 1995, với tên gọi của Hiệp định Marrakesh về việc thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới. Vị thế tuân theo luật pháp quốc tế của WTO được khẳng định trong Điều VUI của Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới. Hãy cùng mediaasia.info tìm hiểu Việt Nam là thành viên thứ bao nhiêu của WTO trong bài viết dưới đây nhé!

I. Việt Nam là thành viên thứ bao nhiêu của WTO

Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại lớn nhất thế giới WTO

Việt Nam là thành viên thứ bao nhiêu của WTO? Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại lớn nhất thế giới WTO vào ngày 1 tháng 11 năm 2007. Vì vậy, Việt Nam cũng phải chính thức thực hiện cam kết của mình với WTO.

Đây được coi là một bước chuyển biến tích cực quan trọng đối với tình hình kinh tế Việt Nam. Trước đó, Việt Nam đã kết thúc năm 2006 với quá trình đàm phán gia nhập WTO thành công. Và để có được thành quả như ngày hôm nay, Việt Nam đã phải nỗ lực rất nhiều trong quá trình hội nhập và thích ứng với nền kinh tế thị trường.
Sau khi chính thức gia nhập WTO, Việt Nam cần cải cách hơn nữa để bắt kịp sự phát triển của nền kinh tế thị trường và thực hiện đầy đủ các cam kết với WTO.

II. Cơ cấu tổ chức của WTO

Hội nghị Bộ trưởng: Cơ quan cao nhất của WTO, bao gồm đại diện của tất cả các quốc gia thành viên. Các cuộc họp cấp Bộ trưởng được tổ chức ít nhất hai năm một lần. Hội đồng Bộ trưởng sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để thực hiện các chức năng của WTO và thực hiện các chức năng này.
Theo yêu cầu của các quốc gia thành viên, Hội đồng Bộ trưởng có thẩm quyền ra quyết định về tất cả các vấn đề tuân theo hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới và hiệp định thương mại đa phương tuân theo các quy định thương mại đa phương liên quan.
Hội đồng Bộ trưởng đã thành lập ba ủy ban hỗ trợ: Ủy ban Phát triển Thương mại, Ủy ban Hạn chế Cán cân Thanh toán, và Ủy ban Ngân sách, Tài khóa và Quản trị.
Trong phạm vi hoạt động của mình, Ủy ban Phát triển Thương mại thường xuyên xem xét các quy định của các hiệp định thương mại đa phương, đặc biệt đối với các nước kém phát triển nhất và báo cáo Đại hội đồng để đưa ra quyết định đúng đắn.
Ủy ban Cán cân Thanh toán chịu trách nhiệm tư vấn cho các thành viên WTO về các biện pháp thương mại để bảo vệ tài chính nước ngoài và cán cân thanh toán của họ. Ủy ban Ngân sách, Tài chính và Quản lý giải quyết các vấn đề liên quan đến ngân sách và tài chính của tổ chức quốc tế này.
Đại hội đồng: Đại hội đồng bao gồm đại diện của tất cả các quốc gia thành viên. Trong cuộc họp cấp Bộ trưởng, chức năng của Hội đồng Bộ trưởng do Đại hội đồng đảm nhiệm. Ngoài ra, Đại hội đồng thực hiện các chức năng khác được quy định trong Thỏa thuận Marrakech. Hoạt động của Đại hội đồng được thực hiện thông qua các cuộc họp và hoạt động của các hội đồng và ủy ban.

Cơ quan cao nhất của WTO, bao gồm đại diện của tất cả các quốc gia thành viên
Nếu cần, một cuộc họp chung sẽ được triệu tập để quy trách nhiệm cho cơ quan giải quyết tranh chấp hoặc cơ quan rà soát chính sách thương mại. Ngoài ra, Đại hội đồng cũng sẽ lãnh đạo hoạt động của ba tổ chức hoạt động trong ba lĩnh vực khác nhau: Hội đồng Thương mại Hàng hóa, Hội đồng Thương mại Dịch vụ và Hội đồng về các vấn đề liên quan đến thương mại hàng hóa.
Mỗi hội đồng có một chức năng riêng biệt được xác định trong mỗi hiệp định đa phương, nhưng chức năng quan trọng nhất là giám sát việc thực hiện các hiệp định đa phương tuân theo Hiệp định Marrakech.
Ban thư ký: Ban thư ký WTO có trụ sở chính tại Geneva. Ban thư ký có khoảng 450 người do Tổng thư ký làm Trưởng ban. Tổng thư ký do Hội đồng Bộ trưởng bổ nhiệm với nhiệm kỳ 4 năm, và nhân sự của Ban thư ký do Thư ký bổ nhiệm. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thư ký do Hội đồng Bộ trưởng xác định.
Ban Thư ký có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ cho các cơ quan chức năng của WTO liên quan đến việc đàm phán và thực hiện các hiệp định đa phương và đa phương đã ký kết. Ban Thư ký cũng có nhiệm vụ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các nước đang phát triển.

III. Quy chế thành viên của WTO

Thành viên WTO không chỉ bao gồm các quốc gia có chủ quyền, mà còn bao gồm các lãnh thổ độc lập

Là một tổ chức kinh tế quốc tế, WTO có định nghĩa về thành viên khác với các tổ chức quốc tế khác. Theo Điều xn, thành viên WTO không chỉ bao gồm các quốc gia có chủ quyền, mà còn bao gồm các lãnh thổ độc lập có quan hệ với nước ngoài. WTO có hai loại thành viên: thành viên sáng lập và thành viên thành viên.

Tất cả các thành viên sáng lập đều là thành viên của GATT1947 và phải ký và phê chuẩn Hiệp định WTO. Các quốc gia thành viên gia nhập phải đàm phán các điều khoản và điều kiện với các thành viên WTO. Việc rút khỏi WTO cũng được quy định tại Điều XV của Hiệp định thành lập WTO.
Trên đây là những thông tin về Việt Nam là thành viên thứ bao nhiêu của WTO. Theo dõi bài viết tiếp theo để tìm hiểu Việt Nam gia nhập WTO vào năm nào nhé!
Back to Top