Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc có ý nghĩa như thế nào

Liên hợp quốc là một tổ chức liên chính phủ có nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia và đạt được hợp tác quốc tế. Vậy Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc có ý nghĩa như thế nào? Hãy cùng mediaasia.info tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

I. Tìm hiểu về Liên Hợp Quốc 

Liên hợp quốc tên tiếng Anh là United Nations

Liên hợp quốc tên tiếng Anh là United Nations. Viết tắt là UN. Liên hợp quốc là một tổ chức liên chính phủ có nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, xây dựng quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, đạt được hợp tác quốc tế, trở thành trung tâm của hợp tác quốc tế và hài hòa các hành động quốc gia.

Liên hợp quốc chính thức ra đời vào ngày 24 tháng 10 năm 1945, khi Hiến chương Liên hợp quốc được các nước Trung Quốc, Pháp, Liên Xô, Anh, Mỹ và hầu hết các nước ký kết thông qua.
Tên “Liên Hợp Quốc” do Tổng thống Hoa Kỳ Franklin D. Roosevelt đặt ra và được sử dụng lần đầu tiên trong “Tuyên ngôn của Liên Hợp Quốc” ngày 1 tháng 1 năm 1942, trong đó 26 quốc gia đã xác nhận nó. Tôi quyết tâm tiếp tục cuộc đấu tranh của mình với bọn phát xít.

II. Đặc điểm của Liên Hợp Quốc

Đặc điểm quan trọng nhất của LHQ là nó không phải là một quốc gia siêu quốc gia. Liên hợp quốc là tổ chức đa phương toàn cầu đầu tiên có nhiều nỗ lực phối hợp và điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia độc lập có chủ quyền trên nguyên tắc tiến hành các hoạt động thực chất và tôn trọng chủ quyền và quyền chủ quyền của Liên hợp quốc.
Một đặc điểm khác của LHQ là nó phản ánh sự cân bằng quyền lực và vị trí giữa các lực lượng chiến thắng. Thực tế này được thể hiện trong cơ chế hoạt động của HĐBA LHQ, cơ quan điều hành mạnh nhất của LHQ và chịu trách nhiệm chính của LHQ trong việc duy trì hòa bình và an ninh và an ninh quốc tế.

Đặc điểm quan trọng nhất của LHQ là nó không phải là một quốc gia siêu quốc gia

Chức năng và quyền hạn của Liên Hợp Quốc:

  • Rà soát và khuyến nghị các nguyên tắc hợp tác trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, bao gồm các nguyên tắc liên quan đến các điều khoản về giải trừ quân bị.
  • Thảo luận các vấn đề liên quan đến hòa bình và an ninh quốc tế và đưa ra các khuyến nghị về các vấn đề đó, trừ trường hợp các tình huống hoặc xung đột đang được Hội đồng Bảo an thảo luận.
  • Thảo luận và khuyến nghị các vấn đề theo Hiến chương có ảnh hưởng đến hoạt động và thẩm quyền của các cơ quan thuộc Liên hợp quốc.
  • Nghiên cứu và đề xuất nhằm thúc đẩy hợp tác chính trị quốc tế, sự phát triển của luật pháp quốc tế và văn hóa pháp điển. Thực hiện các quyền con người và các quyền tự do cơ bản cho tất cả mọi người và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục và y tế.
  • Khuyến nghị các giải pháp hòa bình cho mọi tình huống có thể làm xói mòn quan hệ hữu nghị giữa nhân dân.
  • Nhận và xem xét các báo cáo từ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các cơ quan khác của Liên hợp quốc.
  • Xem xét và thông qua ngân sách của Liên hợp quốc và phân bổ các khoản đóng góp từ các quốc gia thành viên.

III. Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc có ý nghĩa như thế nào

Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc có ý nghĩa gì? Với tư cách là chủ tịch, Việt Nam sẽ thúc đẩy ba chủ đề ưu tiên. Một trong những chủ đề ưu tiên là khắc phục ảnh hưởng của bom mìn và duy trì hòa bình bền vững. Đây là một vấn đề rất quan trọng đối với Việt Nam, có tác động lớn đến phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an toàn, an ninh của người dân Việt Nam.
Vì vậy, Việt Nam hy vọng sự kiện sẽ thu hút sự quan tâm của Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đến vấn đề ảnh hưởng của bom mìn trong một thời gian dài kể từ khi chiến tranh kết thúc, như ở Việt Nam.
Đồng hành cùng sự kiện này, Việt Nam sẽ chủ trì Hội nghị Bộ trưởng vào ngày 18/4, với sự tham dự của Tổng Thư ký LHQ, đại diện và diễn giả của một nhóm rà phá bom mìn gồm các thành viên nữ, và Sĩ quan Daniel Craig sẽ gửi một thông điệp video.
Daniel Craig là một đại sứ đại diện hàng đầu của Liên Hợp Quốc về các biện pháp rà phá bom mìn. Ngoài ra, trong Tháng Tổng thống, Việt Nam cũng sẽ thúc đẩy hai ưu tiên khác, bao gồm tăng cường hợp tác giữa Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực trong phòng ngừa và giải quyết xung đột, bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cuộc sống của người dân xung đột vũ trang.

Việt Nam hy vọng sự kiện sẽ thu hút sự quan tâm của Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đến vấn đề ảnh hưởng của bom mìn
Trước đó, từ ngày 2/1/2020, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), Việt Nam đã tiến hành các hoạt động chính thức với tư cách Chủ tịch Hội đồng Bảo an và bắt đầu nhiệm kỳ thành viên từ năm 2020 đến năm 2021.
Như vậy, trên đây chúng tôi đã chia sẻ tới bạn những thông tin về Liên Hợp Quốc và
Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc có ý nghĩa như thế nào. Hy vọng qua bài viết chuyên mục địa lý này. Bạn có thể hiểu hơn về Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc.
Back to Top